راهنمای یادگیری سازدهنی کروماتیک
راهنمای یادگیری سازدهنی کروماتیک
راهنمای یادگیری سازدهنی کروماتیک
راهنمای یادگیری سازدهنی کروماتیک

راهنمای یادگیری ساز دهنی کروماتیک

مرجع: 1209876

در این کتاب آموزشی 

با سازدهنی کروماتیک از همه نظر و به درستی همانند دیگر سازهای موسیقیایی برخورد می شود٬

تبلچر ( که بیشتر در سازدهنی دیاتونیک کاربرد دارد ) و اعدادی که بالای نت ها می نویسند جایی در این کتاب ندارند.

روند دروس آسان فهم است و برای عموم طراحی شده اما ناگزیر چالش هایی هم وجود دارد که نیازمند دقت و پشتکار نوازنده است.

550,000 تومان
بدون مالیات

تعداد:

موجود است

مرجع
1209876

نظرات

نظر خود را بنوسید

راهنمای یادگیری ساز دهنی کروماتیک

در این کتاب آموزشی 

با سازدهنی کروماتیک از همه نظر و به درستی همانند دیگر سازهای موسیقیایی برخورد می شود٬

تبلچر ( که بیشتر در سازدهنی دیاتونیک کاربرد دارد ) و اعدادی که بالای نت ها می نویسند جایی در این کتاب ندارند.

روند دروس آسان فهم است و برای عموم طراحی شده اما ناگزیر چالش هایی هم وجود دارد که نیازمند دقت و پشتکار نوازنده است.

نظر خود را بنوسید