ساز دهنی کروماتیک Hohner Chromonica Xpression 48

مــزایا
مــعایب