Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2
Easton forerunner 2

ساز دهنی کروماتیک forerunner 2 برند Easttop

مرجع: 876542

سازدهنی ایستاپ فوررانر ۲ 

استانداردی جدید در سازدهنی های بدون سوپاپ

مناسب برای شروع در سطح مبتدی

برند:

2,750,000 تومان
بدون مالیات

تعداد:

موجود است

برند مرجع
876542

نظرات

نظر خود را بنوسید

ساز دهنی کروماتیک forerunner 2 برند Easttop

سازدهنی ایستاپ فوررانر ۲ 

استانداردی جدید در سازدهنی های بدون سوپاپ

مناسب برای شروع در سطح مبتدی

نظر خود را بنوسید